Kontakty

Petr Jeník
e-mail: posta@petrjenik.cz
tel. 603 712 756

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta sociálně ekonomická
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy

Kombinované studium

Bakalářská práce obhájena a státní bakalářská zkouška složena dne 24.5.2023

Vedoucí práce: Ing. Petra Olšová, Ph.D.
Oponent: Ing. Martin Mata, MBA, LL.M (Ředitel ICUK)